Политика за защита на личните данни

ИЗВАДКА ОТ
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  В СЕНТИЛИОН ООД

Настоящата извадка е от документ MD9909ce Правилник за защита на личните данни в СЕНТИЛИОН ООД.  Данните, които  кандидатите за обявени от СЕНТИЛИОН ООД свободни  позиции,  предоставят  са лични и подлежат  на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни и  съпътстващите го документи  в действащото българско законодателство и Европейския Регламент за защита на личните данни.

Текстът по-долу  урежда взаимоотношенията между  предоставящият лични  данни, наричан  за краткост КАНДИДАТ и приемащият  и обработващ  лични  данни  администратор, наричан за краткост РАБОТОДАТЕЛ.

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. При  публикуването  на свободна позиция,  РАБОТОДАТЕЛЯТ изписва необходимите реквизити  за подаване на документи  за кандидатстване.
 2. Документите за кандидатстване за свободни позиции трябва да предоставят само  информация, необходима за вземане на решение  и  да не се фокусират върху  чувствителни  лични  данни  свързани  с пол, раса, политическа принадлежност, здравословен и  социален статус.
 3. Документите се приемат  по установен от РАБОТДАТЕЛЯ ред като  за целта се използват  следните канали:
  – Формите в уебсайта на СЕНТИЛИОН;
  – Стъпките в процеса за комуникация на външни  платформи, на които  са публикувани  обявите за свободни  работни  позиции  на СЕНТИЛИОН.

II.ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИ ЛИЧНИ ДАННИ ОТ КАНДИДАТ

 1. Личните данни, които  КАНДИДАТЪТ предоставя се съхраняват при следните условия:
  – За документи,  получени  чрез уебсайта на СЕНТИЛИОН – на защитено  сървърно пространство  с ограничен достъп;
  – За документи, получени  чрез външни платформи –  спрямо  отразените правила на платформата;
 2. Обработка на личните данни на КАНДИДАТ:
  – Обработката на лични  данни  се осъществява в защитена среда, съгласно изискванията за осигуряване на ограничен достъп  до информацията на Европейския  регламент за защита на личните данни   и  действащото  на територията на Република България локално  законодателство;
  – Достъп  до личните данни  на всички кандидати имат само  служителите от отдел Човешки  Ресурси,  ангажирани с  процеса по търсене и привличане на таланти;
  – Ограничен достъп до   групи кандидатури  имат Ръководителите на отдели/екипи, които  са заявили  конкретна позиция като свободна в структурата си.  Достъпът е само  до кандидатурите постъпили за обявената от тях позиция;
  – Разширен достъп на Ръководители отдели/екипи  до  лични  данни  предоставени  от КАНДИДАТ се осигурява се от служител на отдел  Човешки  Ресурси  в случаите, когато, след преценка от първоначален подбор по документи, служител  от отдел  Човешки  ресурси  е взел решение,  че може да пренасочи  определен КАНДИДАТ към друга свободна позиция.  Осъществява се само  след потвърждение от страна на кандидата (телефонен разговор или писмено).

III.ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ КАНДИДАТ

Личните данни, свързани  с процесите по привличане на таланти  в СЕНТИЛИОН се заличават в следните срокове:

 • Лични  данни  получени  чрез уебсайта на компанията  – до  1 година от датата на получаване,  освен в случаите, когато КАНДИДАТЪТ е заявил  друг срок в писмена форма;
 • Лични  данни  получени  от партньорски  платформи
  –  За лични  данни, изтеглени от платформата на пространство на РАБОТОДАТЕЛЯ –  прилага се описанието  в точка 1 от този раздел.
  –  За лични  данни,  споделени на платформата от КАНДИДАТА – спрямо  установения ред и правила на платформата.

За връзка със СЕНТИЛИОН по  въпроси  свързани Политика по защита на личните данни: тел.: +359 2 439 88 80   e-mail: centillion@centillion.eu 

Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Като се съгласявате, приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Close Popup
Настройките за поверителност са запазени!
Настройки

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте вашите лични услуги за бисквитки тук.

Откажете всички
Запази
Приемете всички Услуги
Open Privacy settings