Сертификати

Сертификати

СЕРТИФИКАТИ И ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО И ОКОЛНАТА СРЕДА

Системата за управление на качеството в СЕНТИЛИОН покрива изискванията на европейските норми ISO 13485:2016, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

СЕНТИЛИОН ООД е производител на електронни модули, системи, комплектни продукти и услуги в областите МЕДИЦИНА, АВИОНИКА И ПРЕЦИЗНА ИНДУСТРИАЛНА ТЕХНИКА, като използва съвременно оборудване, технологии и знания.

Осъзнавайки важността, която управлението на качеството и опазването на околната среда заема в производството на нашите продукти и утвърждаване на името СЕНТИЛИОН като синоним на ТЕХНОЛОГИЧНА КОМПАНИЯ, ние поддържаме сертифицирана система, отговаряща едновременно на изискванията на стандарти ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и ISO14001:2015.

Ние, Ръководството на СЕНТИЛИОН, сме ангажирани с всички аспекти на управление на качеството и околната среда, които включват:

Пълно съответствие с клиентските, нормативни и други изисквания на заинтересованите страни, приети от организацията за спазване – т.ч. регулаторни органи, обществени организации и др.
Пълно съответствие с изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 и ISO14001:2015 приложими във фирмената дейност;
Непрестанна ангажираност в поддържането и непрекъснатото подобряване на ефективността на действащата в СЕНТИЛИОН Интегрирана Система за управление и повишаване на резултатността спрямо качеството на произвежданите продукти и опазването на околната среда.
Предприемане на действия за недопускане и предотвратяване на замърсяването на околната среда, целесъобразно използване на природните ресурси и ефективност на предприетите действия за овладяване на рисковете и възможностите.

ISO 13485:2016

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Работната среда и продуктите на СЕНТИЛИОН отговарят на международните стандарти IPC/JEDEC, ISO – гаранция за високи критерии и качество.

IPC-A-600 Acceptability of printed boards

IPC-A-610Е Acceptability of Electronic Assemblies

J-STD-001 Requirements for Soldered Electrical and Electronic Assemblies

J-STD-020 Moisture/Reflow Sensitivity Classification of Plastic Surface Mount Devices

IPC-7530 Guidelines for Temperature Profiling for Mass Soldering (Wave and Reflow) Processes

J-STD-033 Packaging and Handling of Moisture Sensitive Non-Hermetic Solid State Surface Mount Devices

J-STD-22-A104C Temperature Cycling

J-STD-22-A105C Power and Temperature Cycling

ISO 14644 Cleanrooms and associated controlled environments

IEC 61340 Electrostatics ESD: Protection of electronic devices from electrostatic phenomena

IPC-7525B Stencil Design Guidelines

Ние използваме бисквитки, за да ви предоставим най-доброто онлайн изживяване. Като се съгласявате, приемате използването на бисквитки в съответствие с нашата политика за бисквитки.

Close Popup
Настройките за поверителност са запазени!
Настройки

Когато посещавате който и да е уеб сайт, той може да съхранява или извлича информация във вашия браузър, най-вече под формата на бисквитки. Контролирайте вашите лични услуги за бисквитки тук.

Откажете всички
Запази
Приемете всички Услуги
Open Privacy settings