Връзка

Връзка

Връзка

Връзка, която осигурава перманентна електрическа и/или механична функция.