clean_room2_content

ПРЕЦИЗНО АСЕМБЛИРАНЕ, УЛТРАЗВУКОВО ИЗМИВАНЕ И ОПАКОВАНЕ В ПОМЕЩЕНИЯ С КОНТРОЛИРАНА СРЕДА

EMS Производство

ПРЕЦИЗНО АСЕМБЛИРАНЕ, УЛТРАЗВУКОВО ИЗМИВАНЕ И ОПАКОВАНЕ В ПОМЕЩЕНИЯ С КОНТРОЛИРАНА СРЕДА

Помещенията на СЕНТИЛИОН, с контролирана среда съгласно ISO14644 Клас 6, предоставят уникални възмонжности за производство, монтаж и опаковане. Като OEM партньор обслужваме различни производители на медицински изделия, изделия за видеонаблюдение, авиокосмически проекти, както и разработчици на иновативни продукти, които търсят висококачествени услуги за монтаж в чисти помещения.

В последните години нарастна търсенето на OEM доставчици, които да предложат множество услуги “под един покрив” включително прецизен SMD монтаж, лазерно изрязване и гравиране, краен монтаж, тест и асемблиране в контролирана работна среда и т.н. Производствените мощности на СЕНТИЛИОН включват автоматичен електронен монтаж, краен монтаж,  X-ray анализи, Pull & Shear разрушителни тестове, температурни тестове, тестове с циклични температурни изменения, електрически и функционални тестове и не на последно място комплексен набор от услуги по прецизно асемблиране в чиста среда, ултразвуково измиване и опаковане. Манипулирането се извършва от екип, с дългогодишен опит в производствени помещения с контролирана работна среда, свързани както със серийни производства, така и с нестандартни единични и експериментални серии.