Ултразвуково измиване

Ултразвуково измиване

Ултразвуково измиване

Почистване, което се осъществява чрез подаване на високочестотни звукови вълни през почистващ разтвор, за да се създаде микрораздвижване.