iso9001-13485

ВИСОК СТАНДАРТ ЗА БЪДЕЩИ РЕЗУЛТАТИ

Животът в Сентилион

ВИСОК СТАНДАРТ ЗА БЪДЕЩИ РЕЗУЛТАТИ

Нашите усилия да постигаме все по-високи резултати управляваме през стандартите за качество, по които работим повече от 20 години.

А най-голямата ни ценност в тази посока са усилията на колегите ни от всички отдели да поддържат и надграждат тези стандарти, доказвайки че името СЕНТИЛИОН е и ще бъде синоним на високо качество и занапред.

За всички тях най-голямото признание за положените усилия дойде с месец Ноември, когато успешно преминахме ре-сертификационен одит по стандартите ISO 9001 и ISO 13485.

Но най-вече сме благодарни на колегите ни от отдел Управление и Контрол на качеството за перфектната организация и позитивната обратна връзка, която получихме за всяка стъпка от проведения одит и за всеки процес, който доказахме, че сме надградили в последната една година.

Благодарим ви колеги!