20150430-368

УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПРЕСЕРТИФИКАЦИОННИЯ ОДИТ ПРОВЕДЕН ОТ LRQA

EMS Производство

УСПЕШНО ЗАВЪРШИ ПРЕСЕРТИФИКАЦИОННИЯ ОДИТ ПРОВЕДЕН ОТ LRQA

През ноември 2014 г. одитори на LRQA проведоха одит за подновяване на одобрението на системата за управление на качеството. Oбхватът на сертификацията по ISO 13485 бе разширен с производство на части от активни имплантируеми медицински изделия в контролирана работна среда. В чистите помещения, изградени и квалифицирани през 2014 година, с клас на чистота на работните места  ISO 6, се произвеждат също и оптични модули  и камери за контрол и наблюдение. Увеличеният производствен капацитет в чиста среда и успешният пресертификационен одит дават възможност на компанията да поеме нови поръчки за производство.