wt3

СЕНТИЛИОН ООД ИНВЕСТИРА В ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

EMS Производство

СЕНТИЛИОН ООД ИНВЕСТИРА В ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ

През 2009г. СЕНТИЛИОН ООД инвестира в технологична модернизация и пусна в експлоатация ново високотехнологично оборудване.

С новите температурни камери СЕНТИЛИОН ООД вече извършва Burn-In тестове. Температурните камери WT3 са с патентована климатична система и предоставят възможност за прецизно следване на предварително зададената програма на температурни цикли, докато тестваните продукти са под напрежение или в режим на натоварване. Камерите за тестване в контролирани климатични условия имат възможност за въвеждане на тестови програми в температурен диапазон от -45 до +180 °С.