Burn-In

Burn-In

Burn-In

Процес на електрическо изпитание на продукт при завишена температура за времеви период, достатъчен да доведе до дефекти при критични устройства. Този тип ранни дефекти са известни и като Детска Смъртност.