nsrr1

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕНТИЛИОН ООД ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА

EMS Производство

ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЕНТИЛИОН ООД ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА

На 20.10.2011 г. СЕНТИЛИОН ООД стартира проект ЗТММ-02-39/20.10.2011 “Повишаване конкурентоспособността на СЕНТИЛИОН ООД, чрез технологична модернизация и подобрен производствен мениджмънт”  с обща продължителност 18 месеца.