untitled_1

СЕНТИЛИОН НАПРАВИ ОЩЕ ЕДНА КРАЧКА КЪМ ИНДУСТРИЯ 4.0 И „0“ ДЕФЕКТИ В ПРОЦЕСА НА ПРОВЕРКА И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

EMS Производство

СЕНТИЛИОН НАПРАВИ ОЩЕ ЕДНА КРАЧКА КЪМ ИНДУСТРИЯ 4.0 И „0“ ДЕФЕКТИ В ПРОЦЕСА НА ПРОВЕРКА И ЕТИКЕТИРАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Системата за приемане на материали е мощен инструмент, базиран на стандартната платформа MODI INCOMING GOODS SCANNER. Чрез специално разработен за СЕНТИЛИОН модул, се прави автоматично сравнение между етикетите на производителя и тези на дистрибутора/доставчика. По този начин се гарантира 100 % използването в SMT производството само на съответстващи на техническата спецификация материали. Събраната при процеса информация се изпраща към интегрираните с MODI ERP и система за управление на материалите ASM Material Manager, за осигуряване на контрол върху материалите и необходимата обратна проследимост в следващите процеси.