space-1-

МЕЧТАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ДА ОПОЗНАЕ КОСМОСА ИЗГЛЕЖДА ВСЕ ПО-ОСЪЩЕСТВИМА И РЕАЛНА … И СЕНТИЛИОН Е ЧАСТ ОТ НЕЯ

EMS Производство

МЕЧТАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО ДА ОПОЗНАЕ КОСМОСА ИЗГЛЕЖДА ВСЕ ПО-ОСЪЩЕСТВИМА И РЕАЛНА … И СЕНТИЛИОН Е ЧАСТ ОТ НЕЯ

С изкуствените спътници, които стават все по-достъпни и с многобройните програми за изследване на космоса, нараства и необходимостта от производство в контролирана работна среда (CLEAN ROOM).  Наносателитите, които включват модерни технологии и адаптивни дизайни, и същевременно са стандартизирани в малки размери и тегло, повишават значително и изискванията за миниатюризация, както за космическата оптика, така и за електрониката.  Един единствен модул от наносателит може да съдържа толкова много функционалности и технологии, че да представлява истинско предизвикателство за производството му.

От ключово значение за преодоляване на тези предизвикателства са високото ниво на познания, образование и опит в миниатюрния монтаж и дизайн.

Повече от 20 години, Сентилион работи усилено в тази посока и към днешна дата имаме богат опит в миниатюрен монтаж в чиста стая. Обучени сме по приложимите IPC индустриални стандарти, включително и по отнасящите се за космическите технологии.

Разполагаме с високотехнологична производствена зона с контролирана среда (CLEAN ROOM), разположена на повече от 270 кв.м., която е готова да отговори на увеличеното търсене на монтаж в контролирана среда и да изпълни вашите изисквания за висококачествено производство.