digital-hr-system

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ СВЪРЗАНИ СЪС СЛУЖИТЕЛИ

Животът в Сентилион

ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЦЕСИТЕ СВЪРЗАНИ СЪС СЛУЖИТЕЛИ

„Технологията е мощен двигател, ускорител и основно гориво за развитие на знанието и по-високи резултати.“

Алвин Тофлър

В годината на дигитализация на високи обороти в СЕНТИЛИОН сме щастливи да споделим, че вече над 70% от дейностите в нашия отдел Човешки Ресурси са дигитализирани и автоматизирани.

В рамките на три месеца работихме усилено с нашите партньори от ТехноЛогика. В рамките на това партньорство, мигрирахме цялата информация за служителите на компанията в съвременна платформа, в която можем безпроблемно да обработваме движенията, свързани с трудово-правните взаимоотношения със служителите ни. Дигитализирахме и автоматизирахме основни процеси, свързани със старт и промяна на трудови правоотношения, автоматизирахме процесите по подготовка на документация, свързана с различни институции и осчетоводяване.

И така вече работим с 30% по-висока ефективност и успяваме да обхванем всички дейности със служителите си за два пъти по-кратко време.

А това е само началото на поредица от позитивни промени за служителите и дигиталната инфраструктура на компанията, планирани за 2021 година.