EPA Заземителна инсталация

EPA Заземителна инсталация

EPA Заземителна инсталация

Общата инсталация, към която елементите на ESD защитената зона са свързани електрически.