Време за престой в процес

Време за престой в процес

Време за престой в процес

Допустимият период, през който влагочувствителни материали, компоненти или продукти могат да бъдат изложени на работни условия след изваждане от влагозащитена среда и преди спояване.