Wire Bonding

Wire Bonding

Wire Bonding

Технология на свързване, която използва метална жичка (златна, медна или друга) между площадка на кристал и базов материал, извод и т.н.