Wafer

Wafer

Част от плосък диск от полупроводников материал, като чист силикон, на която може да е формирана елктрическа верига.