Влагочувствителен индикатор

Влагочувствителен индикатор

Влагочувствителен индикатор

Карта с водочувствителен химикал, който значително променя цвета си при нарушаване на опеделени нива на влажност. Типично промяната е от синьо (сухо) към червено (влажно).