Включване

Включване

Включване

Частици от чужд материал, които са трайно захванати в изолационен или проводящ материал, базов материал, покритие, спойка и т.н.