Via

Via

Via е метализиран отвор, който се използва за връзка между слоеве, но не е предвиден за поставяне на компонент в него.