Верифициране

Верифициране

Верифициране

Потвърждение посредством изследване и предоставяне на обективни доказателства, че определените изисквания са изпълнени.