Валидиране

Валидиране

Валидиране

Установяване посредством обективни доказателства, че процесът произвежда последователно резултат или продукт отговарящ на зададените към него изисквания.