Трей

Трей

Трей

Опаковка за компоненти (най-често интегрални схеми с голям размер), произведена от ESD-защитен материал.