Спойка

Спойка

Спойка

Междуметална връзка с електрически/механични/термични функции,в която две или повече метални повърхности са свързани чрез припой