Спойка вълна

Спойка вълна

Спойка вълна

Процес на спояване при който АПП е доведена до контакт с повърхността на постоянно течаща, циркулираща маса от припой.