Спойка, Студена

Спойка, Студена

Спойка, Студена

Характеризира се с липса на добро омокряне, сивкав цвят и пореста повърхност. Причини за студена спойка са замърсяване на припоя или контактните повърхности, и / или недостатъчно нагряване по време на спояването.