Спойка, Следи от механичен стрес

Спойка, Следи от механичен стрес

Спойка, Следи от механичен стрес

Спойка, която с вида си показва, че е имало движение на спояваните повърхности по време на втвърдяване на припоя.