Компонент за повърхностен монтаж (SMD)

Компонент за повърхностен монтаж (SMD)

Компонент за повърхностен монтаж (SMD)

Виж „Компонент за повърхностен монтаж /Surface Mount Component (SMC)“