Компонент за повърхностен монтаж (SMC)

Компонент за повърхностен монтаж (SMC)

Компонент за повърхностен монтаж (SMC)

Компонент, който се споява на повърхността на ПП върху контактни площадки.