Сглобена единица

Сглобена единица

Сглобена единица

Детайли и модули или комбинация сглобена в едно цяло.