Процес индикатор

Процес индикатор

Процес индикатор

При визуален контрол на АПП – Доказва наличието на нежелателен фактор по време на производството. При единични случаи не е необходима поправка, но е задължително причините за влошено качество да се установят и да бъдат премахнати.