Освобождаване на напрежение

Освобождаване на напрежение

Освобождаване на напрежение

Част от извод на компонент или проводник, която е оформена така, че да минимизира механичния стрес след поставяне на извода.