Омокряне

Омокряне

Омокряне

Разпространението на разтопен припой или стъкло по метална или неметална повърхност, с помощта на подходящо подадена температура и в някои случаи флюс.