Невъзможност за омокряне

Невъзможност за омокряне

Невъзможност за омокряне

Състояние, при което разтопеният припой първоначално омокря повърхността, а след това се оттегля, оставяйки неравномерни издутини, разделени от участъци, покрити с тънък пласт припой.Базовият метал не е открит.