Неорганичен флюс

Неорганичен флюс

Неорганичен флюс

Водоразтворим флюс от киселини и халиди.