Монтаж, конвенционален

Монтаж, конвенционален

Монтаж, конвенционален

Създаване на електрическа връзка между компоненти и ПП чрез технология за повърхностен монтаж.