Ламинат

Ламинат

Ламинат

Материал/ детайл, съставен от два или повече слоя, които имат трайна механична връзка помежду си.