Кухина

Кухина

Кухина

Отсъствие на какъвто и да е материал в даден участък във вътрешността (под повърхността на спойката).