Калайдисване

Калайдисване

Калайдисване

Нанасяне на разтопен припой върху базовия метал с цел повишаване на спояемостта.