Инспекция на спояващата паста

Инспекция на спояващата паста

Инспекция на спояващата паста

Автоматичен, машинен контрол на нанесената спояваща паста