Активен имплантируем медицински продукт

Активен имплантируем медицински продукт

Активен имплантируем медицински продукт

Активно медицинско устройство, чието предназначение е да бъде изцяло или частично привнесено в човешкото тяло или негов естествен отвор, посредством медицинска интервенция и чието предназначение е да остане там след интервенцията