Фидюшъл, Репер

Фидюшъл, Репер

Фидюшъл, Репер

Обект върху ПП, създаден в процеса на създаване на проводящите участъци, който служи за отправна точка при изчисляване позициите на компонентите или положението на ПП