ESD – Заземяващо устройство

ESD – Заземяващо устройство

ESD – Заземяващо устройство

Устройство или набор от средства, които предотвратяват опасността от увреждане на ESD-чувствителни компоненти и възли чрез отвеждане на статичното електричество.