ESD – Защитена зона

ESD – Защитена зона

ESD – Защитена зона

Пространството (Работно място, помещение и др.), в което са взети мерки за предотвратяване увреждането на ESD-чувствителни компоненти и възли