ESD – Чувствителни компоненти

ESD – Чувствителни компоненти

ESD – Чувствителни компоненти

Електронни елементи ( дискретни прибори и интегрални схеми ) и възли, които при преработка, боравене, монтаж/ демонтаж, спояване, проверка или пренасяне през електростатично поле или при възникване на ESD могат да бъдат повредени.