Електромагнитна съвместимост (EMC)

Електромагнитна съвместимост (EMC)

Електромагнитна съвместимост (EMC)

Способността на устройството да работи правилно в нормалната си среда без да създава електромагнитни смущения в друго оборудване или себе си, при излагане на външно въздействие.