Bonding wire

Bonding wire

Bonding wire

Фина златна или алуминева жичка използвана за създаване на електрическа връзка между, площадки, рамки на изводи и терминали.