Bondabilty

Bondabilty

Bondabilty

Възможността на повърхност да бъде свързана, в зависимост от подготовката на повърхността, като чистота и текстура.