Блистер, Въздушен мехур

Блистер, Въздушен мехур

Блистер, Въздушен мехур

Деламинация под формата на локализирано издуване и разделяне между които и да е два слоя на печатната платка.