Aspect Ratio (Stencil)

Aspect Ratio (Stencil)

Aspect Ratio (Stencil)

Съотношението между ширината на апертурата и височината на шаблона.